071124-25 Clinic för Rick LeMay

Clinicen med Rick Lemay lö 24 - sö 25 november

» Se inslag i SVT med Rick, från 2006

En kort presentation om Rick kan du se här.

Clinicavgift
Priset denna gång blir 800 kr (exkl ev utbildningsbidrag från klubben) och är beräknat på 12 betalande ryttare.

Betalning
Betalningen skall vara WRG tillhanda senast 2 November. Betala till WRGs BG: 700-8774. Uppge ditt namn, häst, clinic och datum

Plats
Vi är i Maris ridhus i Sanda.

Cafeteria/kiosk med lättare förtäring kommer att finnas båda dagarna.
Kan vi hjälpas åt att serva varandra i kiosken?

Lördag

09.00 - 09.45 Mari-Mattis
09.45 - 10.45 Thomas
10.45 - 11.45 Pia
11.45 - 12.30 Kattis och Emma
12.30 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Kim och Zandra
13.45 - 14.20 Jessica
14.20 - 15.20 Kattis och Emma
15.20 - 16.20 Mari och Mattis
16.20 - 17.20 Kim och Zandra
17,20 - 18,10 Jessica

Söndag

09.00 - 09.45 Mari
09.45 - 10.30 Zandra
10.30 - 11.15 Jessica
11.15 - 12.00 Thomas
12.00 - 12.45 Pia
12.45 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.00 Kim
14.00 - 14.45 Kattis
14.45 - 15.30 Emma
15.30 - 16.15 Mattis

Betalt
- Kim Welin Trail o Reining
- Zandra Holmberg WH o Trail
- Kattis Tangerud
- Emma Engström rider med Kattis T
- Jessica Johansson
- Pia Edfors
- Thomas Lindgren WH o WR
- Mari Hoas