-= Tidigare clinics =-

Fr o m 2016 så har Facebook används för att sprida information om clinics. Därför är det färre sidor här även om träningen har fortsätt i oförminskad takt.