060610-11 Clinic för Anders Josefsson

Anders är en framstående reiningryttare samt sympatisk tränare. När han inte är ute hos klubbarna så håller Anders clinic på deras gård strax utanför Strängnäs, bara 40 min från Södertälje. Läs mer på www.aajwestern.com

2006-06-05
Tider
Lördag
08.30 - 09:45 LillMarie Hoas, Marie Lööf
09.45 - 11.00 Mikael Franzén, Linda Kalström
Em träning på Stall Änggårde

Söndag
Fm träning på Stall Änggårde
14.30 - 15:30 LillMarie Hoas, Marie Lööf
15.30 - 16.30 Mikael Franzén, Linda Kalström

Byt tider med varandra om det inte passar
/Thomas

2006-05-28
Då det var få anmälda så provar vi en annan variant denna gång. Istället för att WRG anlitar AAJ direkt så gör Stall Änggårde det istället, som i sin tur erbjuder Anders till WRG. Fördelen för WRG är att klubben slipper stå för den förlust som uppstår när clinicen inte blir full. Clinicen kommer hållas i Vänge och på Stall Änggårde i Rone. De anmälda avgör själva om de vill rida i Vänge eller Rone. Frågor kan sändas till utbildning@wrg.nu.
/Thomas

Clinicavgift
Priset denna gång blir 1 050 kr (ex ev utbildningsbidrag från klubben) och är beräknat på 10 betalade ryttare.

Betalning
Betalningen skall vara WRG tillhanda senast 19 maj 06. Betala till WRGs BG: 700-8774. Uppge ditt namn, häst, clinic och datum

Plats
Vi räknar med att hålla till i Vänge.

Cafeteria/kiosk med lättare förtäring kommer att finnas båda dagarna.

Anmälda
- Lina Johansson Avbokat
- Frida Karlsson Avbokat
- Johanna Sandelius Avbokat
- Pia Thomsson (ej med)
- Anne Lindé Förhinder, sålt sin plats till Linda K
- Björn Söderqvist (en dag, Vänge)

Betalat:
- Mikael Franzén (Vänge)
- Linda Kalström (Vänge)
- LillMarie Hoas (Vänge)
- Marie Löf (Vänge)
- Pernilla Grauning (Rone)

Rider genom Stall Änggårde
- Thomas Lindgren
- Lisa Lindgren
samt 10 av Lisas ridelever

Mer info: www.enggaarde.se