041030 Domarbiträdesutbildning

Kostnadsfritt för WRG-medlemmar!

WRG inbjuder alla intresserade medlemmar till att delta, utan kostnad, i en domarbiträdeskurs som Yvonne "Wompan" Lundgren håller i.

Lördagen den 30 oktober i klubbhuset i Vänge, kl. 10.00-16.00. Medtag egen matsäck.

OBS! TA MED DIG EN REGELBOK.

Du måste anmäla dig om du tänker gå kursen. WRG, Wompan behöver veta deltagarantal för inköp av kursmaterial.

Sista anmälningsdag är söndag 26 oktober.

Anmäl dig till oss i utbildningssektionen Mikael Franzén tel: 21 85 96 eller Eva-Lotta Rästas tel: 26 51 64.

Anmälda:
Anna-Lena Johansson
Amanda Johansson
Lotta Rästas
Karina Sellin
Lina Johansson
Lillmarie Hoas
Emma Laurin
Frida Karlsson