Arrangera clinic

Info för dig som arrangerar clinic i WRGs regi

Utbildningssektionen har eget ansvar för budget. Budget för 2024 blir 30 000 kronor.

 • Anmälan till clinics/träningar är bindande. Vid förhinder så får man sälja sin plats eller betala ändå.
 • Clinics med deltagare läggs ut på https://www.wshow.se.
 • Vi ser gärna att deltagare på clinics/träningar hjälper till på shower, tävlingar, arbetsdagar etc.
 • Alla deltagare på clinics/träningar ska vara medlemmar i WRG.
 • Clinics/träningar ska i första hand vara på arenan i Vänge. Vid otjänlig bana eller vintertid bokas lämpligt ridhus eller annan ridbana. 
 • Ta gärna kontakt med anläggningssektionen och fråga om de kan sladda banan. 
 • Alla är välkomna att ordna clinics/träningar, man ansöker då om bidrag hos sektionen.
  Lämna en utförlig ”offert” till sektionen. Man tar då med alla kostnader såsom resor, arvode, ridhus och tränarens kostnader för mat/boende. Mat/boendekostnaden för tränaren, bör inte överstiga 500 kr/helg.
 • Minsta antal deltagare ska vara 8 st på en tvådagars clinic, för att få bidrag.
 • Använder man en tränare som inte har f-skatt måste man lägga på 32% på tränararvodet. WRG betalar då arbetsgivaravgift för den.  

Detta gäller från 1/1 2024 tills vidare. Budgeten för 2024 är spikad, men kommande år kan den ändras.

 

Mall för kostnader Belopp
Tränararvode  
Tillägg 32% om ej F-skatt  
Boende + mat  
Flyg/båt/bil  
Övrig resa   
Ridhus  
Avgår bidrag från WRG  
Summa:  

 

Styrelsen i WRG

2023-10-05